Dzisiaj jest: 2024-06-19
Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
jesteś tutaj: Osoby fizyczne
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

Karta Visaa jest kartą płatniczą uprawniającą do dokonywania, przez jej Posiadacza, w kraju i za granicą:

płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych oznaczonych logo „Visa Electron",

wypłaty gotówki w terminalach POS i bankomatach oznaczonych logo „Visa", „Visa Electron".

 

Aby otrzymać Kartę należy:

 • być posiadaczem rachunku w Banku Spółdzielczym w Pionkach lub jego Oddziałach, zgodnie z Regulaminem korzystania z Rachunku,
 • zawrzeć umowę o obsługę i używanie Karty, poprzez złożenie wniosku,
 • zaakceptować Regulamin przez złożenie oświadczenia, stanowiącego integralną część wniosku o wydanie Karty,
 • upoważnić Bank do regulowania zobowiązań wynikających z transakcji dokonywanych Kartą wydaną do Rachunku.


Posiadacz Rachunku może wystąpić o wydanie Karty dla siebie oraz dla osoby, na rzecz której ustanowi pełnomocnictwo. Do jednego Rachunku mogą być wydane trzy Karty, lecz nie więcej niż jedna Karta dla jednej osoby. Decyzja o wydaniu, bądź odmowie wydania Karty podejmowana jest przez upoważnionych pracowników Banku, w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez Wnioskodawcę.
Posiadacz Karty otrzymuje PIN, który przesyłany jest listownie na wskazany we wniosku adres do korespondencji. Po otrzymaniu PINu należy zgłosić się do Placówki Banku w celu odebrania Karty. Okres ważności karty wynosi 2 lata. Kartę na kolejny okres Posiadacz otrzymuje automatycznie, pod warunkiem, że w terminie co najmniej 45 dni przed upływem terminu ważności Karty nie złoży w Jednostce Banku wniosku o nie wznawianie Karty. Wznowiona Karta zachowuje dotychczasowy PIN.

Karta może być używana wyłącznie przez Posiadacza Karty. Transakcje przy użyciu Karty mogą być dokonywane:

 • do wysokości Salda autoryzacyjnego z zastrzeżeniem wypłat w bankomatach do 1.000 PLN,
 • w okresie ważności Karty.

Posiadacz Karty zobowiązany jest chronić ja przed zgubieniem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą, a także zachować w tajemnicy PIN i nie udostępniać go osobom trzecim.
Wprowadzenie po raz trzeci w danym dniu błędnego PINu ( nawet w różnych urządzeniach), powoduje zablokowanie możliwości posługiwania się Kartą do końca dnia. Błędne wpisanie, dozwolonej liczby PINów w bankomacie, powoduje zatrzymanie Karty w urządzeniu.
Transakcje dokonywane przy użyciu Karty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej realizowane i rozliczane są w PLN, natomiast za granicą w walucie lokalnej i przeliczane na EURO przez Visa International wg kursów i reguł stosowanych przez Visa International. Rachunek Posiadacza Karty obciążany jest kwotą w złotych, ustaloną wg ogłaszanego przez Bank Rozliczeniowy kursu sprzedaży dla EURO w dniu rozliczania transakcji. Bank obciąża Rachunek Posiadacza kwotą transakcji oraz opłat i prowizji z tytułu używania Karty na bieżąco z datą dokonania transakcji.
W przypadku stwierdzenia niezgodności w obciążeniu Rachunku z tytułu używania Karty, Posiadacz powinien zgłosić pisemną reklamację w Placówce Banku, prowadzącej Rachunek w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zestawienia transakcji.

Utrata prawa do używania Karty przez jej Posiadacza może nastąpić w przypadku:

 • zamknięcia Rachunku lub rozwiązania umowy o obsługę i używania Karty,
 • blokady Rachunku na wniosek uprawnionych organów,
 • posługiwania się Kartą w sposób niezgodny z Regulaminem,
 • zniszczenia Karty,
 • zastrzeżenia Karty,
 • upływu terminu ważności Karty,
 • nieodebrania w terminie 14 dni przez Posiadacza Karty zatrzymanej w bankomacie, w sieci bankomatów Banku lub obcych banków, które umożliwiają odbiór kart zatrzymanych w bankomacie, po uzyskaniu zgody banku wydawcy karty. 

W przypadku utraty Karty, jej Posiadacz zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zastrzeżenia Karty telefonicznie w Sekcji Zastrzeżeń POLCARD, czynną całą dobę, siedem dni w tygodniu, tel. 

(+48 22) 515 31 50

Aby natychmiast zastrzec Kartę Posiadacz musi podać:
  imię i nazwisko,
  numer karty,
  nazwisko panieńskie matki.
W żadnym wypadku nie należy podawać nikomu PINu!!!

wstecz
 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
netline www.nbp.gov.pl www.arimr.gov.pl www2.krd.pl www.bfg.pl